Toppmeis (Lophophanes cristatus)

Toppmeis (Lophophanes cristatus)

Toppmeisen er lett å kjenne igjen, både på utseende og sin trillende lyd. Den er vanlig, men ikke tallrik som blå- og kjøttmeisen. Om vinteren spiser den…


Svartmeis (Periparus ater)

Svartmeis (Periparus ater)

Vanlig, men fåtallig - virker som det kun er ett til to par i området. Den sees og høres hele året. Sangen er lett å skille fra de an dre meisene og begynner i…


Blåmeis (Cyanistes caeruleus)

Blåmeis (Cyanistes caeruleus)

Vanlig og tallrik. Den hekker i meisekasser, men selv uten meisekasser er det rikt med redeplasser her i form av sprekker i ur og fjell, samt hule og morkne…