Lysbrytning i rimbregneblad

Lysbrytning i rimbregneblad

Disse isformasjonene er sjeldne, da det er mange år mellom hver gang fjorden fryser til. Enda sjeldnere er det at det ikke sner på lang tid, slik at iser er…


Krystallblad del II

Krystallblad del II

Det er spennende å se hvordan naturen bygger opp og underveis forandrer strukturen i byggverket. Samme krystallblad var for noen få dager siden (31. januar…