Hanekam (Silene flos-cuculi)

Hanekam (Silene flos-cuculi) er ikke så vanlig i mitt nærområde, men på en lokalitet langs Gjersjøelven står en flott bestand.

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir og nordlige Kaukasus.

Last updated on 19 June 2024