Smalkjempe (Plantago lanceolata)

Smalkjempe (Plantago lanceolata) vokser enkelte steder i tette bestander på Fyrsteilene, og den ser ut til å klare konkurransen fra de menneskeintroduserte og innvaderende artene godt.

I en av smalkjempeengene valgte et hvitkinngåspar å hekke i år, med hell, så det blir spennende å se om paret velger det i gjen neste år.

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Nord-Afrika til Mauritania temperert Eurasia, .

Smalkjempe (Plantago lanceolata)

Smalkjempe (Plantago lanceolata)

Smalkjempe (Plantago lanceolata)

Last updated on 5 July 2024