Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåken kommer tilbake til samme redeplass år etter år om de har suksess med valgte plass. De tålerer kanskje noen få uår før de flytter. Fyrsteilene er ytterste av Steilene og den aller siste skanse for sjøfuglene, som har blitt fordrevet fra de andre øyene av mennesker, deres hunder og ikke minst minken.

Minken var antatt fjernet ved hjelp av feller, men en sommer kom den likevel til Fyrsteilene og det ble et blodbad. Den kom såpass sent and noen unger kom seg unna, men om ikke ekstraordinære tiltak hadde blitt iverksatt, ville neste sesong ha blitt et nytt blodbad fra hekkedag en. Heldigvis ble minken tatt ut lenge før neste hekkesesong, og siden den gang har sjøfuglene flokket seg tli Fyrsteilen, fordi de vet at det er trykt her.

Det har resultert i stadig mindre plass til hekkende par, og i år er det rugende fugler absolutt overalt, bortsett fra midten av øya. Fordi alle besøkende holder seg til stiene har fuglene funnet ut at de er trygge, og dermed kan vi se rugende fiskemåker med kun få meters avstand. Noen ligger helt åpent, mens andre mer i skjul der du kun ser et hode eller øyne som følger med på deg, som her. Men det at de ligger på eggene og kun følger med på deg, er en nydelig tillit som kommer som et resultat av lang tid med konskvent oppførsel fra menneskene som kommer til øya.

Uten Fyrsteilene og tilsynsvaktens (Tony Larsson) utrettelige arbeid for fuglene hadde det ikke vært mange hekkende fugler her fordi friluftsliv trumfer dyreliv – som vi ser resultatet av på de andre øyene.

Den høres slik ut:
Related Photos