Ærfugl - Common eider (Somateria mollissima)

Det er virkelig ikke lett å se en ærfugl på reir! Om de ikke finner skjul i busker eller under overbygg er en fjellskrent et godt alternativ. Her er hun beskyttet for nordavinden og inntrengere, og kan nesten stupe rett ned i sjøen om hun vil.

Ærfugl - Common eider (Somateria mollissima)
Denne fant ingen fjellvegg å skjule seg bak og ligger mer utsatt til, men kamuflasjen gjør at hun bare skiller seg ut når hun går til og fra redet.

Den høres slik ut:




Related Photos