Gjerdevikke (Vicia sepium)

Gjerdevikke (Vicia sepium) er en viktig næringskilde for maur som får sukkervann fra kjertler og for humler og andre insekter.

Den vokser villig på en skrinn skråning i hagen, der jeg lar markjorbær og smørbukken få fri utfoldelse og litt ekstra vann når det er lange tørkeperioder om sommeren.

I området ellers er den vanlig.

Naturlig utbredelse i Europa til Kina og Vest-Himalaya, Marokko.

Gjerdevikke (Vicia sepium)

Last updated on 24 June 2024