• Camera: NIKON D7100
  • Taken: 22 August, 2014 19:11
  • ISO: 2000
  • Shutter speed: 1/100 s

Blomsten til gresstjerneblom er uniform mørk i UV lys – ingen mørkere ring mot sentrum, som mange skjermplanter har.

Gresstjerneblom (Stellaria graminea) UV

  • Camera: NIKON D7100
  • ISO: 2000
  • Shutter speed: 1/100 s