Vårbendel (Spergula morisonii)

Vårbendel (Spergula morisonii)