Hvem skulle tro at disse uanselige vekstene er dødsmaskiner for inseklarver? Utposingene vi ser her kan sikkert oppfattes som at planten er syk. Langt derifra!

Som navnet tilsier har disse røttene vakuumbærende blærer. Når eksempelvis mygglarver kommer borti triggerhår åpnes blæren som da suger inn larven, der den fortæres for at planten skal få næringstoffer det ellers er mangel på. Det hele går like fort for seg som når en mus trigger en musefelle!

Dette er en av flere arter blærerot i Sjølitjernet.

Mellomblærerot (Utricularia ochroleuca)

Takk til Bjørn Rørslett for identifisering.

Related Photos

No related posts.