Vasslirekne (Persicaria amphibia)

Vasslirekne (Persicaria amphibia) vokser i den lange og smale Nydammen nord for Gjersjøen, og er en av mange vekster som trives i vannet her.

Naturlig utbredelse i subarktisk og temperert nordlige halvkule, Etiopia til Kenya, sør-Afrika.

Vasslirekne (Persicaria amphibia)

Last updated on 11 July 2024