Leddved (Lonicera xylosteum)

Både på Hovedøya i Oslo, og her på Jeløya er det flere flotte bestander leddved (Lonicera xylosteum), og den burde helt klart markedføres i hagesentrene, slik aom de slyngene medlemmene av kaprifolfamilien.

Naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Sibir og Nordøst Tyrkia.

1519 Moss, Norway

Last updated on 8 July 2024