Strandmelde (Atriplex littoralis)

Det vokser strandmelde (Atriplex littoralis) like ved bukkebeunurtene på nordvestsiden. Denne vokste så nær sjøen at ved høyvann litt over gjennomsnittet og større bølger, står den godt under vann – og det er jo slik den er tilpasset.

Naturlig utbredelse i temperert Eurasia.

Last updated on 27 June 2024