Følblom (Leontodon autumnalis)

Følblom (Leontodon autumnalis) vokser i stort monn i hagen på plen, i singelgang og langs sjøen, og er en kjærkommen blomst sent på sommer og tidlig høst.

Blomstrer godt selv om den klippes gjennom sommeren. Jeg lar den få blomstre før jeg klipper den der den står i tette grupper fordi det er så mange blomsterfluer, sommerfugler og andre insekter som besøker følblom.

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir og Kaukasus.

Last updated on 27 June 2024