Følblom (Leontodon autumnalis)

Bladene til Følblom (Leontodon autumnalis) kan minne om løvetann når den vokser på god grunn. På de karrigste plassene, som eksempelvis i bergsprekkene ved sjøen er bladene spinklere.

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir og Kaukasus.

Last updated on 27 June 2024