Fiskemåke (Larus canus)

I år ble det to unger (det tredje egget klekket aldri), og disse klekket i går.

Litt tidligere klekket også 3 unger i et av redene hos naboen i sør, men de var alt nede av tretoppen når jeg var ferdig med å ta disse bildene (bare minutter om å gjøre).

Senere på dagen hørte jeg ungekall litt nærmere stranden, så de var på vei i riktig retning. Samtidig hørtes det også ut som ungeskrik fra en svartbakunge.

Desverre var det stille dagen etter! ikke en unge å høre – verken svartbak eller fiskemåke.

Det siste kullet klekket mange dager senere, men heller ingen av disse ungene har overlevd. Det samme med redet på bryggen til naboen i nord.

Dette er første sommer uten måkeungekall og unger som når flyvedyktig alder, og det er både trist og veldig rart. Jeg sjekket vegetasjonen under redet jeg har satt opp i hagen, og fant gresset tråkket ned, men kunne ikke se forskjell på om det var fra menneske eller dyr. Det kan med litt godvilje være fra måkeforeldrene som har landet og tråkket rundt, kanskje for å gi mat til ungene. For et menneske skal det mye til å vente og sikte inn ungene, for selv om man hører de er de utrolig godt kamuflerte. Mest sannsynlig har reven tatt de, og kanskje det i år er flere rev enn før, for de har tatt rent bord av måkekullene – også svartbakens. Det er snakk om 5 siledmåkereder/kull.

Fiskemåke (Larus canus)

Det artige var at jeg som en konsekvens av min nitidige undersøkelse fant at en ærfugl hadde hatt rede under fiskemåkeredet – utrolig hvor godt skjult det var! Jeg har mange ganger sett ned på det uten å se det. Tidlig i vår var det er gravandpar på leting etter hekkeplass, men de tror jeg fant et annet sted.

Om fiskemåkene hadde hekket samtidig med ærfuglen, hadde nok mange av ungene overlevd, for i år var det veldig mange ærfuglunger og mange kom tilbake rundt tomten og flere ganger fant jeg de hvilende på land. Sannsynligvis kommer hunnen tilbake til denne hekkeplassen til neste år, og forhåpentligvis hekker fiskemåken tidligere fremover. Fiskemåkene kommer tidlig, men jeg forstår ikke helt hvorfor de venter så lenge med å legge egg. Ærfuglen kommer, parrer seg og legger egg i en fei, og med det kommer de tydeligvis reven i forkjøpet.

Siden tapet av ungene har paret mange ganger om dagen gått tilbake til redet og godsnakket med hverandre, så det er ingen tvil om at de manglende ungene påvirker de og at de befester sin tilknytning til redeplassen for et nytt år. Mon tro om de opplevde og så hva som tok ungene og med det prøver å justere hekketid og adferd til neste år? For at de vil justere for å øke mulighetene til å få frem ungene er det ingen tvil om – bare se hvordan grågåsen har begynt å hekke i trærne!!

Den høres slik ut:

Koselydene:

Sensommerlyder og ungekall:

Related Photos