Nyresildre (Saxifraga granulata)

Nyresildre (Saxifraga granulata)