Småstorkenebb (Geranium pusillum)

Småstorkenebb (Geranium pusillum) er en veldig liten plante som er lett å overse selv i blomst, da det ikke er mange åpne blomster samtidig. Faktisk så jeg den fordi jeg var opptatt av en helt annen blomst på samme plass, og da var jeg på knærne! Selv om jeg nå vet hvor de vokser, må jeg bøye meg ned og sakte skumme bakken.

Det vokser endel i grusveien i nedre delene av sandbukta mot nummer 4 og helt ned til den gamle bryggen.

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir og Vest-Himalaya.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 30 June 2024