Heggspinnmøll (Yponomeuta evonymella)

Heggspinnmøll (Yponomeuta evonymella) er en liten, men lett gjennkjennelig sommerfugl som nok er mest beryktet som larve. Enkelte år kan store og modne hegg blir helt innhyllet i silke fra et enormt antall larver som med dette prøver å få fred til å spise opp alt av løvverk. Når larven er ferdig med etegildet og i puppestadiet, sliter treet med å få næring og må skyte nye knopper.

Det voksne individet flyr som sommerfugl og kan treffes på eksempelvis sløke, men jeg har aldri sett store svermer med de, og her er tydeligvis økologien i balanse, for ingen av de store heggene har blitt nedspist av larvene. Kun enkelte grener har hatt larver og det hvite silkespinnet.

Sløke (Angelica sylvestris)
Her sitter to heggspinnmøll på en sløke, en blomsterkurv som er svært populær blant et stort antall insekter. Denne vokser i kantsonen i den fuktigste delen av plenen i Sandbukta.

Sandbukta, Svartskog, Akershus, Norway

Last updated on 30 June 2024