Strandvindel (Calystegia sepium)

Etter avblomstringen står forbladene på strandvindel (Calystegia sepium) igjen som en hjerteformet pilpiss.


Bladene er store og møtes nesten ved bladskaftet og er typiske for strandvindelen, som gjør den gjenkjennelig også utenom blomstringen.

Naturlig utbredelse i temperert og subtropisk.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 1 July 2024