Knereverumpe (Alopecurus geniculatus)

Knereverumpe (Alopecurus geniculatus) vokser i overgangen til tørrbakken i Sandbukta, der det er godt med jord og der gressklippermannen ikke klipper fordi grenene til de store bjerketrærne står i veien (heldigvis, for han er svært opptatt av å klippe bort “villnisset” og rotet som enger jo oppleves av de fleste).


Ligner veldig på engreverumpe, men skilles fra denne ved at den har “svikt i knærne” og at det øveste bladet er ganske så kort og har en bulende slire.

Naturlig utbredelse i Europa til Himalaya, Algerie.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 1 July 2024