Gresstjerneblom (Stellaria graminea)

Gresstjerneblom (Stellaria graminea) vokser vanlig og stedvis i store og nesten dominerende grupper. Den blomstrer helt til frosten setter en midlertidig stopper. Disse vokser i veikanten utenfor nummer 3, der jorden er næringsrik, dyp og det alltid er fuktig.

I innkjørselen til Knut var det i sommer så store mengder at det var helt hvitt, inntil en omgang med gressklipperen fikk “ryddet” det hele bort, og med det forsvant gleden over denne blomsterrikdommen og insektene.

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir og Himalaya.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 2 July 2024