Furusvermer (Sphinx pinastri)

Furusvermer (Sphinx pinastri) er en stor sommerfugl som er godt kamuflert når den sitter stille om dagen. Det er derfor først når den forviller seg mot lyset fra lamper at man ser den om natten, eller om det som her er midt på den lyseste sommernatten. Første natten i juli er det nok lys til at man kan se rimelig godt – nok til at kameraet klarte å fokusere uten hjelp fra kunstig lys.

Larven lever av årsskuddene på furu og det er det nok av her. Likevel ser jeg sjelden larvene, annet enn om de har falt ned etter sterk vind. Jeg fant en som var uheldig og falt ned i nærheten av tomtas maurtue. Den ble raskt ekspedert og tatt med til tuen.

Last updated on 3 July 2024