Skogkløver (Trifolium medium)

Skogkløver (Trifolium medium) kan i forbifarten forveksles med rødkløver, men skogkløveren har lange og spisse blader i forhold til rødkløver og er den enkleste måten å skille de to. Dernest har skogkløveren en vekst som gjør at stilkene vokser i vinkler fra ledd til ledd og ikke rett oppover slik som rødkløveren gjør.
Ser man kun på blomstene er det ikke lett å se forskjell, men jeg synes skogkløveren har en dypere og rikere farge enn rødkløveren.

Den vokser utbredt og rikelig her, alt fra langs veikanten til mellom buskas i hagen, men sjelden sammen med rødkløver.

Naturlig utbredelse i Europa til Vest-Sibir og Iran.

Skogkløver (Trifolium medium)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 4 July 2024