Korsved (Viburnum opulus)

Når en frittstående korsved (Viburnum opulus) står i blomst er det et fantastisk syn. De store skjermene har hvite og sterile blomster med store kronblad som blomstrer i ytterkanten av skjermen og danner en ring rundt de små fruktbærende blomstene.

Det er disse små blomstene som kan bære frukt.

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir og Tyrkia, Nord-Algerie.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 2 July 2024