Spisslønn (Acer platanoides)

Vokser vanlig her, men kun 2 modne, store trær i området. De aller fleste er ynglinger som prøver seg, men som enten blir offer for “veikantfrisering”, eller rett og slett for lite lys fordi de har slått rot i tett skog. I områdene rundt med dypt jordsmonn, som på gårdsbruk, vokser gamle og flotte utgaver.

Om høsten kan enkelte individer stå som intense flammer av gult, rødt og oransje og om solen lyser på bladverket er det så intenst at det man nesten kjører av veien. Man bare må se og se…..

Fargevariasjonene er utrolig mange, og om man går tett på kan et blad inneholde alle fargenøyanser fra grønt til brunt som er siste stopp før resykleringen.

Last updated on 15 December 2020