Haremat (Lapsana communis) er ikke utbredt, men sees enkelte steder langs veien, eller på jordvente steder der spirene ikke har blitt utkonkurrert av andre planter. Den er ettårig og vokser seg over meteren med en lang, slank og forgrenet blomsterstengel om den får ideelle forhold. Tåler frost og blomstene kan sees langt utpå høsten, som også svever og rødkløver.

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Europa til Sibir og Iran.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 9 July 2024