Stankstorkenebb (Geranium robertianum)

Stankstorkenebb (Geranium robertianum) er en uanselig, men veldig levedyktig plante på karrige knauser som her jeg bor. Stankstorkenebb (Geranium robertianum) trenger lite jord og trives like godt i mye sol som i skygge. Ta på den og kjenn duften som har gitt den navn – ikke nevneverdig behagelig. Mon tro om den kan brukes mot plagefulle insekter…? Stanken må jo være til annet enn kun å hindre å bli spist?

Det er på nært hold at denne planten viser seg som et skikkelig kunstverk av farger, hår og fasong. Ellers går man forbi denne planten.

Jeg synes frukten er mer kunstferdig enn blomsten, og det er jo fruktens “nebbete” form som har gitt den navn…

Naturlig utbredelse i temperert nordlige halvkule, Makaronesia, Nord-Afrika til Etiopia.

Stankstorkenebb (Geranium robertianum)

Last updated on 7 July 2024