Disse vosker i hagen til en av naboene, og er en av få eksemplarer jeg har funnet her i Sandbukta.