Vi menensker ser kun en knøttliten del av det lyset solen bombarderer oss med, og for følblom sin del opplever vi den som helt gul.

I UV lys er det mørkt i sentrum av blomsten og man kan skimte blått også. Så mens vi mennesker ser ensfarget gul, vil pollinerende insekter ser mange nøyanser.