Siden jeg var liten kan jeg huske disse hoppe til alle kanter når jeg vandret rundt i randen rundt Sjølitjernet.
Her ser vi en hunn.

Til tross for at denne sikaden er vanlig er det ikke noe norsk navn på den.