• Aperture: ƒ/22
  • Camera: NIKON D4
  • Taken: 15 July, 2014 16:04
  • Focal length: 210mm
  • ISO: 2500
  • Shutter speed: 1/160 s

Enkelte steder langs land og utover de grunne områdene i Gjersjøen vokser det skoger av sjøsivaks.

Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

I år er det flere titalls centimeter lavere vannstand og der det er grunnest har de ikke så mye hjelp av oppdriften i vannet, så de får en mer hengende fremtoning, som disse jeg kunne gå tilnærmest tørrskodd ut til. Like fullt er de langt høyere enn meg, så her er det nok bare elgen som har full oversikt.