Enkelte steder i Gjersjøen står myrkonglene så tett at de er helt dominerende. De trives der det er skikkelig gjørmete.