Kunstferdige frøkapsler som her er tømt av vinden.