Den rundere bladformen til hvit nøkkerose gjør den lett å skille fra den gule nøkkrosen utenom blomstringstiden. Bladene er også rødlige frem til de er utvokst.