Det vokser tysbast spredt omkring på Svartskog, men her på nedsiden av veien mot Gjersjøen er første jeg ser med frukt.

Lurer på om noen av fuglene takler giften i disse tilsynelatende fristende røde fruktene?