De sterkt flikete bladene er veldig forskjellige fra den vanlige mjødurten.