Bakkefiolen virker sårbar for forandringer, da den i motsetning til de andre fiolartene i området ikke virker like formeringsdyktig.

I år synes jeg det virker som om det er færre planter i gruppen her. Jeg lurer på hvordan gruppen ble til? Hvem spredte den hit? Den er adskildt fra skogen av Ingierstrandveien, og Bunnefjorden noen meter nedenfor.

Jeg har fremdeles ikke funnet andre grupper bakkefiol i Sandbukta eller ellers på Svartskog.