Her er nesten alle bærene modne, det siste enda helt grønt. Disse vokser i den mørke svingen, i fjellskråningen rett etter bommen ved båtopplaget ved Gjersøelven.

Bærene er giftige for mennesker, men hvilke dyr og fugler spiser disse bærene?