Bladene til den krypende linneaen er lysegrønne, blanke og læraktige i vekstsesongen.

Når sesongen er over, og høst går mot vinter, vil bladene forbli grønne og sitte på til neste år og ny vekstsesong. Først da vil etterhvert de gamle bladene gulne og visne.