Vokser noen få steder, og denne ved en sti i furuskogen mellom Sandbukta og Ingierstrand.

Planten er regnet som ugress og uønsket i norsk fauna og ble i 2007 satt på norsk svarteliste. Kommer opprinnelig fra russland via såkorn helt tilbake på 1800-tallet.