Den produserer store mengder nektar og er en supermagnet for humler, bier og blomsterfluer. Som sedumer flest vokser den på de skrinneste og mest solrike plasser og tåler lange tørkeperioder.